วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับ - ท่องแดนธรรมวัดไผ่ล้อม สักการะสิ่งศักดิ์ ตั้งจิตอธิฐาน กราบสังขารหลวงพ่อพูล ณ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม    


♦ วัตถุมงคล : ท้าวเวสสุวรรณ

วันที่โพสต์ : 2013-01-21 16:09:35


ท้าวเวสสุวรรณ

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

สคริปพุทธศิลป์-ท้าวเวส-23ม.ค.51

                ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า " นายผี " เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักขะ และท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือ ว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขตใหญ่โตมหาศาล กว้างขวาง และเป็นใหญ่ (หัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4) กว่าท้าวมหาราชองค์อื่น

                ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง ( ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ) นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น

                ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร(บูชาประจำวัน) ตั้ง นะโม 3จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

 

..............................................................................................................................

 

ประวัติของท่านท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร)

                ท่านท้าวเวสสุวรรณ ๑ใน ๔ ท้าวจตุโลกบาล โดยมีท้าวธตรฐดูแลพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศใต้ ท้าววิรูปักข์ดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทิศตะวันตก และท้าวเวสสุวรรณรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศเหนือ โดยทั้ง ๔ ท่านมีหน้าที่แบ่งกันปกครองทั้งเหล่าคนธรรพ์ กินรี กินนร กุมภัณฑ์ นาค เทวดา และยักษ์ อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ในส่วนของท้าวเวสสุวรรณ ท่านจะปกครองเหล่าอสูร และยักษ์ ตลอดจนภูติผีปีศาจทั้งหลาย ตามตำนานกล่าวว่าเริ่มแรก ท่านท้าวเวสสุวรรณปกครองอยู่ เมืองลงกา ต่อมาได้ถูกทศกัณฑ์มายึด และขับไล่ให้ท่านไปอยู่ที่อื่นพร้อมทั้งแย่งบุษบก ( ของวิเศษที่พระพรหมมอบให้ ) ไปครอบครองอีก ท้าวเวสสุวรรณจึงได้มาสร้างเมืองใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา โดยท่านมีหน้าที่ดูแล ปกครองเหล่าอสูร ยักษ์ ตลอดจนเหล่าภูติผีปีศาจทั้งหมด และยังเป็นเจ้าบัญชีพระกาฬใหญ่ ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นยักษ์ที่ใจบุญ อีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยพุทธกาล กล่าวว่ามีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อแสวงหาโมกขธรรม มีพระภิกษุสงฆ์บางรูปที่ยังไม่ได้สำเร็จอภิญญา มักจะโดนบรรดาภูติผีปีศาจ หลอกหลอนไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ คือการเจริญสมาธิกรรมฐาน เพื่อชำระจิตใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้เสด็จลงมาจากเทวโลก เพื่อมากราบนมัสการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งถวายมนต์

          “ภาณยักษ์” ให้ไว้ เพื่อเป็นมนต์ป้องกันเวลาพระภิกษุ สามเณร ที่ออกเดินธุดงค์ตามป่าเขา ถูกบรรดา ภูติผี ปีศาจ ยักษ์ เทวดา ที่เป็นมัจฉาทิฐิ หลอกหลอน ซึ่งมนต์ “ภาณยักษ์” บทนี้ยังนำมาใช้สวดกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ โดยการสวดมนต์ “ภาณยักษ์” บทนี้มักจะทำเป็นพิธีการยิ่งใหญ่ ทุกวัดมักจะจัดให้มีการสวด “ภาณยักษ์” นี้ขึ้น เชื่อกันว่าใครที่ถูกคุณ ถูกของ หรือโดนผีเข้า เจ้าสิง เมื่อเข้าไปในบริเวณพิธีสวด “ภาณยักษ์” สิ่งอัปมงคลต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวก็จะหมดไปด้วย มนต์ภาณยักษ์ อันวิเศษบทนี้ และนอกจากนี้

                ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี ในหนังสือเทวกำเนิดของพระยาสัจจาภิรมย์ ระบุชื่อท้าวเวสสุวรรณ ล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ อาทิ ท้าวรัตนครรถ (ผู้มีเพชรเต็มพุง) ท้าวกุเวรธนบดี (ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์) ท้าวธเนศวร (เจ้าทรัพย์) องค์อิฉาวสุ (ผู้มั่งมีได้ตามใจ) ท้าวเวสสุวรรณ (ยิ่งด้วยทอง) แม้แต่ชาวจีนก็ยกย่ององค์ท้าวเวสสุวรรณว่า เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยในนาม “องค์ไฉ่ซิงเอี้ย” ซึ่งมีบูชากันทุกบ้านร่ำรวยทุกคน ขับไล่ภูติผีปีศาจ วิญญาณร้าย

แก้เสนียดจัญไร อัปมงคลคุณไสยต่างๆ หากท่านผู้ใดบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณ ด้วยความเคารพศรัทธา จงเชื่อได้เลยว่าท่านจะประสบแต่ความโชคดี มีทรัพย์ ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาภูติผีปีศาจทั้งหลาย

คาถาบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณโณ

                ** จุดธูป ๙ ดอก และดอกกุหลาบแดง ๙ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบา อาจารย์ **

ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละ เภธะนัง อัตถิกาเย กายะ

ยายะ เทวานังปิยะตัง สุตวา อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรนังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม

พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

 

                ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า " นายผี " เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักขะ และท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือ ว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขตใหญ่โตมหาศาล กว้างขวาง และเป็นใหญ่ (หัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4) กว่าท้าวมหาราชองค์อื่น


                ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของชาวโลกโบราณ ศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ มากมาย ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง
ในคัมภีร์เทวภูมิกล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญพรตตบะบารมีธรรมมาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น
 

 ...........................................................................................................

 

ท้าวเวสสุวรรณโณ เทพเจ้าแห่งเงินตรา ราชาแห่งโชคลาภ

แคล้วคลาด ปลอดภัย ปัดเคราะห์  เสนียดจัญไร

มงคลวัตถุ 100 ปี ชาติกาลหลวงพ่อพูล

พิธีปลูกเสกใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.55 เวลา 17.59 น.

 

ประติมากรรมชิ้นเอกท้าวเวสสุวรรณ 100 ปี ชาติกาล หลวงพ่อพูล

                มงคลวัตถุล้ำค่า เทพเจ้าแห่งเงินตรา ราชาแห่งโชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย ปัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ล้างอาถรรพ์ ค้าขายร่ำรวย สร้างในวาระโอกาสพระเดชพระคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระอมตะเถราจารย์ ท่านละสังขารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2548ตรงกับวันวิสาขบูชารำลึก และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี จวบจนวันนี้ครบ 100 ปี ชาติกาล หลวงพ่อพูล

                พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล ดำเนินการสร้างมงคลวัตถุที่ระลึก 100 ปี ชาติกาลหลวงพ่อพูล ท้าวเวสสุวรรณโณ เทพเจ้าแห่งเงินตรา ราชาแห่งโชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 17. 59น. โดยพระเกจิอาจารย์ทรงคุณวิเศษ 5 รูป อธิษฐานจิตประกอบด้วย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี, หลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี ราชบุรี, หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม และ หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม นครปฐม ณ ลานด้านหน้าอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่ล้อม

                ท้าวเวสสุวรรณอธิบดีแห่งท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักขะ และท้าวเวสสุวรรณ  ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศ

                ท้าวเวสสุวรรณบริวารทางทิศเหนือ ดูแลรับผิดชอบอาณาเขตใหญ่โตมหาศาล กว้างขวาง และเป็นใหญ่ กว่าท้าวมหาราชองค์อื่น เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ รักษาสมบัติเทวโลก เป็นเจ้านายปกครองดูแลยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง และได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย

                นอกจากนี้หน้าที่ของท่านมีมากมาย การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน

                ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณ

                ตามตำนานกล่าวว่าเริ่มแรก ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองอยู่ เมืองลงกา ต่อมาได้ถูกทศกัณฑ์มายึด และขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นพร้อมทั้งแย่งบุษบก  ของวิเศษที่พระพรหมมอบให้  ไปครอบครอง

                ท้าวเวสสุวรรณโณ จึงได้มาสร้างเมืองใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา โดยมีหน้าที่ดูแล ปกครองเหล่าอสูร ยักษ์ ตลอดจนเหล่าภูติผีปีศาจทั้งหมด และยังเป็นเจ้าบัญชีพระกาฬใหญ่ เป็นยักษ์ใจบุญ ให้ความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

                สมัยพุทธกาล พระภิกษุ ที่ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อแสวงหาโมกขธรรม มีพระภิกษุบางรูปที่ยังไม่ได้สำเร็จอภิญญา มักโดนบรรดาภูติผีปีศาจ หลอกหลอนไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ คือการเจริญสมาธิกรรมฐาน เพื่อชำระจิตใจให้สงบได้อย่างเต็มที่

                ท้าวเวสสุวรรณ ได้เสด็จลงมาจากเทวโลก เพื่อกราบนมัสการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งถวายมนต์ “ภาณยักษ์” ให้ไว้ เพื่อเป็นมนต์ป้องกันเวลาพระภิกษุ สามเณร ที่ออกเดินธุดงค์ตามป่าเขา ถูกบรรดา ภูตผี ปีศาจ ยักษ์ เทวดา ที่เป็นมัจฉาทิฐิ หลอกหลอน มนต์ “ภาณยักษ์” บทนี้ได้นำมาสวดจนถึงปัจจุบัน และนอกจากนี้ ท้าวเวสสุวรรณโณ ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย เทพเจ้าแห่งเงินตรา ราชาแห่งโชคลาภ สัญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี แม้แต่ชาวจีนก็ยกย่ององค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยในนาม “องค์ไฉ่ซิงเอี้ย” ซึ่งมีบูชาทุกบ้าน อีกทั้งสามารถขับไล่ภูตผีปีศาจ วิญญาณร้าย แก้เสนียดจัญไร อัปมงคลคุณไสยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

                โบราณเชื่อว่า หากผู้ใดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ด้วยความเคารพศรัทธา จะประสบความโชคดี มีทรัพย์ พ้นภัยจากบรรดาภูติผีปีศาจทั้งหลาย

            ในอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่อพูล ท่านได้สร้างเทพเจ้าองค์ใหญ่ในทิศเหนือมีนามว่า ท้าวเวสสุวรรณโณหรือท้าวกุเวรมหาราช โดยนำเข้ามาสถิตประดิษฐานไว้ ณ วัดไผ่ล้อม เพื่อให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชา เพื่อให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ กิจการค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวย และปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิต เวลาที่ท่านจะทำพิธีเจิมรถให้กับบรรดาญาติโยมทั้งหลาย ท่านจะต้องมีท้าวเวสสุวรรณโณแขวนไว้ให้ที่หน้ารถทุกคัน เพื่อให้ญาติโยมได้บูชา ป้องกันภูตผีปีศาจ

                จวบจนเมื่อพระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม สืบต่อจากหลวงพ่อพูล โดยในปี 2555  100ปีชาติกาล หลวงพ่อพูลท่านได้สืบสานตำนานพระเวทย์รังสรรค์มงคลวัตถุท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเป็นมงคลวัตถุที่ระลึก ประทานโชคลาภและความร่ำรวยค้าขายดีมีกำไร  มีอานุภาพในการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินทีมีอยู่แล้วให้ปลอดภัยจากบรรดาภูตผีปีศาจอำนาจชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้ได้รับโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดไปท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ


เกี่ยวกับวัดไผ่ล้อม
ผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้ 130 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 2,656 คน
ปีนี้ 25,065 คน
กำลังออนไลน์ 6 คน

โทรศัพท์. 085-4156464, 061-7826264
E-mail : watpailom2515@hotmail.com